LSVb wil gratis collegejaar voor iedereen: ‘Elke student wordt geraakt door de coronacrisis’

Een jaar extra en kosteloos studeren. Als het aan de Landelijke Studentenvakbond ligt, moet dat voor iedere student in het hoger onderwijs een mogelijkheid worden. Een plan dat nog een stap verder gaat dan het voorstel van GroenLinks en D66 om enkel studenten met een studieachterstand deze mogelijkheid te bieden. ‘Vrijwel iedere student heeft het afgelopen jaar de gevolgen van de corona crisis ervaren. Veel studenten zijn hun inkomstenbron verloren, maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en ook op veel andere vlakken kan het voelen als een verloren jaar. Dat moeten ze over kunnen doen," aldus LSVb-voorzitter Lyle Muns.

Een jaar gratis studeren

De studentenvakbond stelt dat een jaar extra studeren zonder hiervoor collegegeld te hoeven betalen, de juiste compensatie voor de geleden schade is. Daarnaast wil de LSVb dat de studiefinanciering van studenten verlengd wordt zodat studenten gedurende hun gratis collegejaar ook nog aanspraak kunnen maken op hun aanvullende beurs en studentenreisproduct. Ook moet de mogelijkheid om te lenen met een jaar verlengd worden. Volgens de vakbond zijn deze plannen van groot belang om studenten op passende wijze te kunnen compenseren en weer op de rit te krijgen.

Een jaar langer lenen is geen compensatie

Hoewel vanuit verschillende hoeken de afgelopen dagen plannen voor de compensatie van studenten kwamen, ziet de Landelijke Studentenvakbond duidelijke verschillen in benadering. Muns: ‘Enkele hogescholen opperden dat het mogelijk moet zijn een jaar extra studiefinanciering te krijgen. In de praktijk betekent dat voor veel studenten vooral langer mogen lenen, wat dus niet neerkomt op echte compensatie’.

Huidig voorstel te summier

Het voorstel van D66 en GroenLinks dat donderdag met een motie in de Tweede Kamer op een meerderheid kon rekenen, vindt de studentenbond een summiere oplossing. ‘Wij willen dat deze compensatie geldt voor alle studenten die tijdens het collegejaar 2020-2021 ingeschreven stonden bij een hoger onderwijsinstelling. Elke student is op een bepaalde manier gedupeerd. De een heeft studievertraging opgelopen, anderen hebben hoge studieschulden moeten aangaan door het verlies van een bijbaan,’ legt Muns uit. ‘Bovendien geldt een overheersend gevoel van gemis. Zowel in brede ontwikkeling als op het gebied van onderwijskwaliteit. Door iedereen een jaar gratis te laten studeren kun je voor al die groepen studenten een oplossing bieden.’

Kosten moeten door de overheid gedragen worden

De LSVb wil vooral benadrukken dat het de overheid is die de kosten voor een gratis collegejaar moet dragen en niet de onderwijsinstellingen zelf. ‘Hoewel veel lessen online zijn en ruimtes niet gebruikt worden zijn hoger onderwijsinstellingen niet goedkoper uit geweest gedurende de coronacrisis. Gebouwen en personeel moet nog steeds doorbetaald worden. Daarom kunnen we de hogeronderwijsinstellingen niet zelf laten opdraaien voor het schrappen van het collegegeld. Dit voorstel moet gefinancierd worden vanuit het ministerie van onderwijs.’

Jongeren vangen de hardste klappen

Op de vraag of dit plan niet te veel geld kost heeft de studentenbond een duidelijk antwoord klaar: ‘Jongeren vangen de hardste klappen van de coronacrisis, maar krijgen de minste steun. Voor de studenten van het collegejaar 2020 - 2021 is er geen compensatie voor studievertraging en inkomensverlies. Tevens zien de arbeidsmarktperspectieven er niet goed uit. De kosten van het eenmalig schrappen van het collegegeld en het verlengen van de studiefinanciering staat in schril contrast met de tientallen miljarden die vrijgemaakt zijn voor steunpakketten voor werknemers en werkgevers. Daarmee staat de maatregelen goed in verhouding tot de steun die er voor andere groepen in de samenleving al is.’

 

Bron: LsvB

Share this post