Een studieschuld bij DUO

Vroeger was lenen van DUO een keuze, maar door de invoering van het nieuwe leenstelsel is het opbouwen van een studieschuld een structureel probleem geworden voor veel studenten. Maar hoe ga je dat uiteindelijk allemaal terugbetalen? Gelukkig hoef je niet gelijk te beginnen met aflossen. Als je studiefinanciering is gestopt, begint op 1 januari van het daaropvolgende jaar de aanloopfase. De aanloopfase is een periode van twee jaar waarin je nog niks terugbetaalt, maar de rente op de lening wel doorloopt. Na deze twee jaar volgt de aflosfase en moet je verplicht maandelijks aflossen. Je kunt ervoor kiezen om al eerder te beginnen met aflossen, maar dan moet je wel zelf het geld overmaken naar DUO.

Tip: de regels rond een hypotheek met studieschuld helder uitgelegd door Viisi

 

Hoelang mag je erover doen om de lening af te lossen?

Vroeger mocht je 15 jaar doen om de studieschuld af te lossen, maar als je na 2018 begint met aflossen mag je er maximaal 35 jaar over doen. Dat betekent dat je heel veel tijd hebt, dus zelfs als je maximaal hebt geleend kan je dat voor een relatief laag maandbedrag aflossen.

Twijfel je of je 15 of 35 jaar de tijd hebt om af te lossen? Kijk dan onder welke terugbetalingsregels je valt.

Hoe gaat het aflossen in zijn werking?

Het bedrag dat je elke maand moet terugbetalen, is een vast bedrag dat afhangt van de hoogte van de schuld en de rente die je erover moet betalen. DUO houdt hierbij rekening met je inkomen. Wil je weten hoeveel je ongeveer moet gaan betalen, gebruik dan de rekenhulp van DUO.

Er zijn meerdere mogelijkheden om de studieschuld af te lossen. Je kan bijvoorbeeld een lager maandbedrag aanvragen wanneer je het niet zo breed hebt of tijdelijk de aflossing stopzetten. Als je een nieuwe studie gaat doen kan je de aflossing ook tijdelijk onderbreken of uitstellen, zodat je niet in de knoopt komt qua financiën.

Wil je maandelijks juist meer aflossen? Dan kan je zelf meer geld overmaken of het automatisch incasso verhogen via ‘Mijn DUO'. Hier kan je ook eenmalig een extra bedrag aflossen of de schuld in een keer aflossen. Het is wel handig om te weten hoe groot je schuld dan nog is, en of het verstandig is om alles af te lossen in plaats van te sparen.

Hoe zit het met de rente die je moet betalen?

Vanaf de eerste maand dat je de studiefinanciering of lening ontvangt, betaal je over de studieschuld een hele lage rente. Het gaat om samengestelde interest, wat betekent dat er rente wordt berekend over de rente. Elk kalenderjaar wordt die rente opnieuw vastgesteld, zolang je studiefinanciering ontvangt. Daarna staat het rentepercentage steeds voor 5 jaar vast. Overigens is de rente over je studieschuld niet aftrekbaar in Nederland, maar in sommige landen is het wel aftrekbaar.

Wil je weten hoe hoog het rentepercentage is? Kijk dan op DUO.

Hoe zit het met overstappen tussen de verschillende terugbetalingsregels?

Als je nog niet verplicht aflost, mag je soms overstappen naar andere terugbetalingsregels. Dat kan eenmalig en is definitief voor de rest van de aflosperiode. DUO stuurt een brief om je keuze door te geven, dit is een aantal maanden voordat het terugbetalen start. In die brief staat onder welke terugbetalingsregels je valt en naar welke regels je mag overstappen.

Kan ik mijn studieschuld versneld aflossen?

Mocht je al een deel van je studieschuld terugbetaald hebben, dan geldt bij de aanvraag van een hypotheek nog steeds de hoogte van het oorspronkelijke bedrag. Dus niet het bedrag wat je op dat moment nog aan schuld hebt staan. In zo’n geval is het misschien aantrekkelijker om de studieschuld eerst volledig af te lossen.

Het kan ook zo zijn dat je bovenop de verplichte maandelijkse aflossing van DUO extra heb afgelost. Bijvoorbeeld met eigen spaargeld of een schenking van je (groot)ouders. Dan is het in sommige gevallen zo dat de hypotheekverstrekker rekent met een hercalculatie van de studieschuld. 

Toch betekent dat niet dat je alles op alles moet zetten om die schuld zo snel mogelijk af te lossen. Het is verstandig om altijd wat spaargeld achter de hand te houden voor onvoorziene uitgaven. Anders kan je misschien wel een iets groter huis kopen, maar niet de koelkast vervangen als die kapot gaat.

Tip: de regels rond een hypotheek met studieschuld helder uitgelegd door Viisi