Terugbetalingsregels van je studieschuld

Het terugbetalen van de studieschuld is voor iedereen anders omdat de laatste jaren de regels vaak zijn aangepast. Welke regels voor jou gelden, hangt af van de periode waarin je studiefinanciering hebt ontvangen. Als je in de oude regeling zit, waarbij je nog studiefinanciering kreeg, dan moet je binnen tien jaar een diploma halen. Haal je dat niet, dan wordt de ontvangen studiefinanciering niet omgezet naar een gift en moet je dit allemaal terugbetalen. Voor alle studenten, in de nieuwe en oude regeling, geldt dat als je binnen tien jaar je diploma haalt, de reiskosten een gift zijn.

Tip: de regels rond een hypotheek met studieschuld helder uitgelegd door Viisi

 

Hoeveel moet je per maand betalen?

Elke maand betaal je een vast bedrag afhankelijk van je lening en de rente die je hierover moet betalen. Ook wordt er rekening gehouden met je inkomen, want als je meer verdient kan je ook meer aflossen. Maar het belangrijkste is in welke van de drie terugbetalingsregelingen je valt. Hieronder hebben we deze voor je uitgewerkt:

Regels van vóór 2012 

Je valt onder deze regeling als je voor het eerst studiefinanciering kreeg vóór 1 augustus 2009 (mbo) of 1 september 2009 (hbo of universiteit).

 • De aflosfase bedraagt 15 jaar.

 • Je mag kiezen of je elke maand zelf het bedrag overmaakt naar DUO of dat ze het incasseren via automatisch incasso. In het laatste geval krijg je € 0,77 korting op het maandbedrag.

 • Je bepaalt zelf of je het inkomen van je partner laat meetellen bij de berekening van jouw draagkracht. Laat je het partnerinkomen niet meetellen, dan wordt de aflosfase verlengd met het aantal maanden waarin je dit doet.

 • Het inkomen wordt in schijven ingedeeld; bij elke extra schijf hoort een hoger percentage draagkracht. Maar je betaalt nooit meer dan 12% boven jouw draagkracht vrijevoet. Dus als je tijdelijk minder verdient, dan gaat het maandbedrag ook naar beneden. Als je toch minder wil betalen, kun je dit aanvragen bij DUO.​

Regels die gelden vanaf 2012 

Wanneer je vanaf 2012 voor het eerst studiefinanciering kreeg op 1 augustus 2009 (mbo) of 1 september 2009 (hbo of universiteit) val je onder de regeling vanaf 2012.

 • De aflosfase is maximaal 15 jaar om de schuld aan DUO terug te betalen.

 • Je moet binnen tien jaar een diploma halen, anders moet je alsnog de ontvangen studiefinanciering en het reisproduct terugbetalen.

 • DUO incasseert via een automatisch incasso.

 • Er wordt standaard rekening gehouden met je draagkracht.

 • Het inkomen van je partner telt altijd mee bij de berekening van je draagkracht.

 • Je hoeft nooit meer dan 12% van jouw inkomen boven de draagkrachtvrije voet te betalen. Ben je alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 84% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 120%.

Regels die gelden vanaf 2018 

Je behoort tot deze groep als je geen studiefinanciering meer krijgt, maar bij het nieuwe leenstelsel hoort voor hbo en universiteit. Je valt ook onder deze regels als je vanaf 2018 na je mbo-opleiding bent doorgestroomd naar hbo of universiteit en toen studiefinanciering kreeg onder het nieuwe stelsel.

 • De aflosfase is maximaal 35 jaar.

 • Voor alle studenten in de nieuwe regeling geldt dat als je binnen tien jaar je diploma haalt, het reisproduct een gift is. Mocht je dat niet halen, dan komen de gemaakte kosten bovenop het bedrag dat je moet aflossen bij DUO.

 • Er wordt altijd betaalt via automatische incasso.

 • Ook wordt er standaard rekening gehouden met je draagkracht. Je betaalt nooit meer dan 4% van jouw inkomen boven de draagkrachtvrije voet. Ben je alleenstaand zonder kinderen, dan is de draagkrachtvrije voet 100% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 143%.

 • Het inkomen van je partner telt altijd mee bij de berekening van jouw draagkracht.

Wil je weten hoeveel je ongeveer moet aflossen per maand? Dan kun je een schatting maken op DUO.

Wat gebeurt er als je het aflosbedrag niet kunt betalen?

Als je echt  krap bij kas zit tijdens de afbetaling, kan je een aanvraag doen om je maandlasten te verlagen bij DUO. Het maandbedrag wordt gebaseerd op jouw inkomen van twee jaar daarvoor, maar als jij bijvoorbeeld minder verdient of zelfs tijdelijk geen werk hebt, dan komen die gegevens niet meer overeen. Dan kun je op basis van jouw huidige inkomen een nieuw maandbedrag aanvragen. Als het je echt niet meer lukt om te betalen, kan je een aflosvrije periode aanvragen. In deze periode wordt de afbetaling als het ware op pauze gezet. Je hoeft dan tijdelijk niks af te betalen, maar dit mag maximaal 5 jaar duren.

Wat als je niet binnen 15 (of 35) jaar de schuld hebt afbetaald?

Na de aflosfase stopt het automatisch incasso vanzelf. Mocht er een restbedrag overblijven wordt deze kwijtgescholden door DUO, maar dat geldt alleen als je geen achterstallige betalingen hebt. De maanden waarin je nog niks hebt afgelost moet je na de aflosfase inhalen.

Is het verstandig om je studieschuld te verzwijgen?

Een studieschuld bij DUO wordt niet gezien als een consumptieve schuld, zoals bijvoorbeeld een auto of telefoon op afbetaling, daarom staat deze niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dat betekent dat de geldverstrekker of je hypotheekadviseur geen informatie krijgt over jouw eventuele studieschuld. 

Je kan misschien denken: ‘Ik verzwijg mijn studieschuld, want het staat niet geregistreerd bij het BKR en niemand die daar achter komt’. Maar bedenk wel dat je voor de wet verplicht bent om al je schulden en betalingsverplichtingen op te geven wanneer je een hypotheek aanvraagt. Bovendien controleert de geldverstrekker je bankafschriften en belastingaangiften, op deze manier komen ze er waarschijnlijk alsnog achter dat je betalingsverplichtingen hebt lopen. Als de geldverstrekker ontdekt dat je jouw studieschuld hebt verzwegen, kan dit conesquenties hebben voor jouw hypotheek(aanvraag).

Het kan voorkomen dat je tijdelijk de hypotheeklasten niet kan betalen, maar als de bank er dan achter komt dat je je studieschuld hebt verzwegen, kunnen zij de lening direct opeisen. Daarnaast vervalt ook je recht op een uitkering van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) als zij weten dat je de studieschuld hebt verzwegen en een onvolledig eerlijk beeld van je financiële situatie hebt gegeven.  

 

Tip: de regels rond een hypotheek met studieschuld helder uitgelegd door Viisi